Fòrum Carlemany signa un conveni de col·laboració amb la Fundació Universitat de Girona

El passat dia 15 de Març es van reunir la Sra. Pilar Marquès, directora general de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (FUdGIF) i el Sr. Francesc Bosch, President de la Junta Directiva del Fòrum Carlemany, per signar el conveni de col·laboració per a la formació en l’àmbit empresarial.

L’objectiu d’aquesta col·laboració és desenvolupar activitats conjuntes per l’impuls de formació empresarial i actuacions relacionades amb la innovació, la R+D+I, les noves tecnologies, l’emprenedoria social i empresarial i la responsabilitat social corporativa.

Ambdues entitat preveuen realitzar projectes de dinamització empresarial amb un interès social destinat a col·lectius, així com promoure el benchmarking entre l’empresariat regional i fomentar les accions i programes de formació i orientació en l’àmbit empresarial.

La FUdGIF i el Fòrum Carlemany establiran vies de cooperació que permetin l’intercanvi de recursos de les dues parts: ajuda en la difusió d’activitats, descomptes a les empreses associades, sinergies entre les entitats i els grups de benchmarking, realització d’activitats formatives, l’ús d’instal·lacions i altres recursos físics o virtuals, entre altres.

Per qualsevol consulta podeu contactar via e-mail a l’adreça info.fundacioif@udg.edu

Deixa un comentari