Òrgans de govern

JUNTA DIRECTIVA

 

La Junta Directiva és l’òrgan delegat per l’Assemblea per al govern i administració de l’Associació, que impulsa i dirigeix el dia a dia de tota l’activitat de Fòrum Carlemany.

 

La Junta Directiva estarà formada per un mínim de tres membres i un màxim de nou, entre ells s’haurà de designar un President, un Secretari i un Tresorer, d’acord amb les necessitats del Programa d’Actuació de cada Junta.

CONSELL ASSESSOR

 

És un òrgan consultiu que assessora la Junta Directiva i l’ajuda a formular els plantejaments estratègics a llarg termini.

 

 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA

FRANCESC BOSCH
Dibosch

President

ENRIC PAREDES
Paredes Associats

Vicepresident

ALBERTO PALACIOS
Cuatrecasas

Secretari

XAVIER PAGES
Comexi

Tresorer

JOSEP COLL
Sant Dalmai

Vocal

JOAN CASTELL
Frigorífics Santa Coloma

Vocal

MARIA SALÓ
Frit Ravich

Vocal

VANESSA PEREZ
Cuatrecasas

Vocal

MARISÉ PLANELLS
Prefabricats Planas

Vocal

MAITE ESTRADA
Fòrum Carlemany

Secretària Tècnica

CONSELL ASSESSOR

ENRIC PAREDES
Paredes Associats

FRANCESC BOSCH
Dibosch

FRANCESC PLANAS
Prefabricats Planas

JAN ANDREU
Grup Andreu

JAUME JUHER
Roberlo

JAUME SANABRAS
Marlex Human Capital

JOAN MARIA CASSANY
Lennati

JOSEP LAGARES
Metalquimia

JUDITH VIADER
Frit Ravich

XAVIER ALBERTÍ
La Selva

MANEL XIFRA
Comexi

MARC SANSALVADÓ
Tecalum

MARIA DEL MAR NOGAREDA
Hipra

SÍLVIA ALBERTÍ
Cuatrecasas

TERESA MAS
Tactic