Òrgans de govern

Òrgans de govern

JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva és l’òrgan delegat per l’Assemblea per al govern i administració de l’Associació, que impulsa i dirigeix el dia a dia de tota l’activitat de Fòrum Carlemany.
La Junta Directiva estarà formada per un mínim de tres membres i un màxim de nou, entre ells s’haurà de designar un President, un Secretari i un Tresorer, d’acord amb les necessitats del Programa d’Actuació de cada Junta.

CONSELL ASSESSOR

És un òrgan consultiu que assessora la Junta Directiva i l’ajuda a formular els plantejaments estratègics a llarg termini.

JUNTA DIRECTIVA

plantilla_article2

SANDRA MASOLIVER
Masolivergrup

Presidenta

JOAN CASTELL
Sarrats

Vicepresident

VANESSA PEREZ
Cuatrecasas

Secretària

TERESA MAS
Tactic

Tresorera

Marise

MARISÉ PLANELLS
Prefabricats Planas

Vocal

IVETTE PANELLA
Sant Dalmai

Vocal

ALBERT PUXAN
Mimasa

Vocal

JOSÉ DE LAS HERAS
Monacor

Vocal

talent sènior

XAVIER PAGÈS
Comexi

Vocal

WhatsApp Image 2024-02-12 at 10.32.33

MARISSA RIEMBAU
Fòrum Carlemany

Responsable Tècnica

CONSELL ASSESSOR

ENRIC PAREDES
Paredes Associats

FRANCESC BOSCH
Dibosch

FRANCESC PLANAS
Prefabricats Planas

JAN ANDREU
Grup Andreu

JAN ANDREU
Grup Andreu

MANEL XIFRA
Comexi

JAUME SANABRAS
Marlex Human Capital

JOAN MARIA CASSANY
Lennati

Xavier cantallops 18

XAVIER ALBERTÍ
La Selva

JUDITH VIADER
Frit Ravich

plantilla_article2

SANDRA MASOLIVER
Masoliver

joan

JOAN CASTELL
Sarrats

MARC SANSALVADÓ
Tecalum

MARIA DEL MAR NOGAREDA
Hipra

SÍLVIA ALBERTÍ
Cuatrecasas

JOAN BARTOMEU AGUSTÍ
Manxa