Òrgans de govern

JUNTA DIRECTIVA

 

La Junta Directiva és l’òrgan delegat per l’Assemblea per al govern i administració de l’Associació, que impulsa i dirigeix el dia a dia de tota l’activitat de Fòrum Carlemany.

 

La Junta Directiva estarà formada per un mínim de tres membres i un màxim de nou, entre ells s’haurà de designar un President, un Secretari i un Tresorer, d’acord amb les necessitats del Programa d’Actuació de cada Junta.

CONSELL ASSESSOR

 

És un òrgan consultiu que assessora la Junta Directiva i l’ajuda a formular els plantejaments estratègics a llarg termini.

 

 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA

SANDRA MASOLIVER
Masolivergrup

Presidenta

JOAN CASTELL
Frigorífics Santa Coloma

Vicepresident

VANESSA PEREZ
Cuatrecasas

Secretària

TERESA MAS
Tactic

Tresorera

Marise

MARISÉ PLANELLS
Prefabricats Planas

Vocal

YAGO DE ZABALA
Concentrol

Vocal

ALBERT PUXAN
Mimasa

Vocal

JOSÉ DE LAS HERAS
Monacor

Vocal

XAVIER PAGÈS
Comexi

Vocal

image0

MARIONA TRIOLA
Fòrum Carlemany

Secretària Tècnica

CONSELL ASSESSOR

ENRIC PAREDES
Paredes Associats

FRANCESC BOSCH
Dibosch

FRANCESC PLANAS
Prefabricats Planas

JAN ANDREU
Grup Andreu

JAUME JUHER
Roberlo

JAUME SANABRAS
Marlex Human Capital

JOAN MARIA CASSANY
Lennati

JOSEP LAGARES
Metalquimia

JUDITH VIADER
Frit Ravich

XAVIER ALBERTÍ
La Selva

MANEL XIFRA
Comexi

MARC SANSALVADÓ
Tecalum

MARIA DEL MAR NOGAREDA
Hipra

SÍLVIA ALBERTÍ
Cuatrecasas

TERESA MAS
Tactic

club - xim

XIM RAURICH
Grup Tramuntana

JOAN BARTOMEU AGUSTÍ
Manxa

ALEX SANABRAS
Marlex Human Capital

38bcb44b-c64f-4b3e-92fd-68df35b88e63

MARC PUIGNAU
Peixos Puignau