La responsabilitat social com a filosofia d’empresa

Lluny de ser una etiqueta que identifica una moda o una estratègia de màrqueting utilitzada amb propòsits comercials més o menys diversos, tal i com s’explica en alguns fòrums, la Responsabilitat Social Corporativa és una filosofia d’empresa. Una filosofia que neix del convenciment que un projecte empresarial constituït essencialment per persones, no té evolució possible que no passi per un desenvolupament d’aquestes persones. Al meu entendre, la Responsabilitat Social d’una companyia mai es podrà reduir a la voluntat o decisió d’una persona, diguem-li empresari, directiu, líder, etc., ja que per tal que aquesta filosofia es transformi en una realitat, cal la implicació de totes, o com a mínim d’un nucli important de les persones protagonistes d’aquesta empresa. La feina d’aquest empresari, directiu o líder rau bàsicament en la complexa tasca de proporcionar les condicions que permetin i facilitin la generació d’una visió compartida per les persones amb un propòsit que transcendeixi l’estricte projecte empresarial. Al meu entendre, aquest és l’escenari previ per tal que l’entorn més immediat s’identifiqui amb els valors de la companyia i d’una manera o altra en vulgui formar part.  

Jordi Bell-lloch Corney

Director general de Finestra Confort

Deixa un comentari