The smell of the place. El canvi cultural

El món i  les empreses s’enfronten avui en dia a canvis profunds i a un ritme trepidant. Aquests canvis ens exigeixen una nova mirada, un canvi d’actitud i una nova manera de pensar i d’organitzar-se a les empreses. Hem de crear empreses flexibles, que s’adaptin al canvi permanent. Hem de canviar perquè les coses canvien.

La implicació, el compromís, la passió, el talent per desplegar noves mirades als negocis de sempre és el repte que tenim per davant, i només serà possible creant una cultura innovadora, una cultura organitzativa que permeti rapidesa a incorporar idees de forma immediata en productes, millora de processos, etc. i crear així avantatges competitius.

No són els més grans els que es mengen els més petits, sinó els ràpids als lents.

I com afrontem un canvi cultural a les nostres organitzacions?

Les empreses no canvien, canvien les persones, per tant la clau de tot plegat és la gestió de les persones. Com a directius i directives hem de ser conscients que el futur de les nostres empreses depèn de la nostra capacitat per liderar el canvi.

El repte és gestionar el talent de les nostres organitzacions, que n’hi ha, i molt. Hem de saber combinar experiència i coneixements. Saber conviure en la diversitat (de formació, de gènere, d’edat, de cultures…) per enriquir una organització que sabrà escoltar millor el seu entorn, el seu mercat, per adaptar-s’hi oferint propostes de valor.

Un bon líder del canvi ha de saber donar suport a les persones en aquest camí. Cada vegada necessitem més líders dins de l’empresa, menys controladors i més distribuïdors de coneixement i capacitat de decisió. Hem de crear equips sòlids, multidisciplinaris, participatius i col·laboratius i hem de crear l’espai, l’ambient perquè tot això passi. Us recomano el vídeo The smell of the place del professor Sumantra Ghoshal https://www.youtube.com/watch?v=7aN1JHFCq5c. Exemplifica de manera molt il·lustrativa com el context generat per la direcció d’una empresa modela el comportament de la seva gent. Aquesta, per a mi, és la responsabilitat que tenim com a directius: crear aquests smell of the place perquè les persones es desenvolupin i despleguin tot el seu talent, aquesta serà l’única raó de l’èxit de les organitzacions de futur.

I com podem fer aquest viatge?

Amb uns valors d’empresa molt sòlids, és el seu patrimoni.

Un bon equip, imprescindible per tirar endavant.

Comunicació, transparència i honestedat, s’ha de ser molt clar i honest de cap on va l’organització i els canvis que s’han de fer.

Lideratge, a tos nivells, no ha de ser horitzontal, sinó transversal.

Passió i compromís, tan importants o més que els anteriors.

El món, encara que a vegades en dubtem, és cada vegada millor, i el camí que tenim per davant està ple d’aventures i coneixences, com diu la cançó. I de ben segur serà apassionant!

Que tingueu bon viatge!

Judith Viader

Directora General de Frit Ravich

Membre del Consell Assessor de Fòrum Carlemany

Deixa un comentari