Talent i compromís, claus de l’èxit empresarial

En aquest inici de segle l’evolució de les tecnologies de la informació, la facilitat de la comunicació i la connectivitat estan creant profundes transformacions en molts sectors. Ha canviat la interacció amb els clients, s’han ampliat els canals de comunicació, els punts de contacte són infinits i s’han creat noves formes de treball, tot això sempre entorn a l’automatització i a la digitalització que aplanen el camí cap a un treball més eficient.
És evident que si bé aquest context millora l’experiència del consumidor, propicia la millora continuada, la innovació i l’explotació de recursos tecnològics il·limitats que depenen cada cop més de l’aportació del talent de les persones dels nostres equips.
Per tant la reflexió que vull compartir amb vosaltres és: el talent és suficient en els equips de persones perquè els projectes culminin amb èxit? O, dit més clar, és el talent la clau de l’èxit empresarial?
La meva pròpia experiència em diu que el talent és necessari i indispensable però no suficient per si sol.
Aquestes reflexions venen de la meva experiència empresarial reforçada en el món del futbol i dels esports d’equip. Anar diumenge a diumenge al camp propi o del rival, en diferents categories, a veure els partits de la UE Olot m’ha ajudat a comprovar que equips amb menys talent que d’altres són capaços de guanyar gràcies al compromís, l’esperit d’equip, el sacrifici, la il·lusió, les ganes de guanyar i la convicció en les seves pròpies possibilitats, que en el fons són les bases d’una competitivitat cada cop més exigent.
No és suficient amb tenir talent, el que cal aconseguir és el compromís de la nostra gent. I una empresa no és diferent d’un equip esportiu. El progrés d’una organització estarà limitat sense la veritable entrega de les persones que en formen part, per molt que hi hagi el talent individual de totes elles.
És evident que com a directius tenim una alta influència emocional en les persones dels nostres equips. En les següents línies comparteixo les conductes en què jo confio per obtenir els èxits necessaris, tant empresarials com esportius.
La primera conducta que influeix en el compromís de les persones és fer que els membres de l’equip es sentin valorats i reconeguts. El reconeixement crea emocions positives en les persones i els hi dóna confiança en les seves pròpies possibilitats. Els caps immediats són clau a l’hora de transmetre aquestes emocions positives que augmenten l’energia de les persones i el seu rendiment.
Aquest reconeixement i valoració al treball ben fet es complementa amb l’exigència perquè cadascun doni el millor de si mateix. Tota persona té unes enormes possibilitats de donar molt més del que és habitual. Els  líders que generen compromís són també capaços de fer que la gent sigui auto exigent, que no es conformi, que vagi més enllà i que busqui l’excel·lència. Les persones es comprometen amb les organitzacions que els ajuden a ser la millor versió d’ells mateixos i gaudir d’uns resultats que s’obtenen amb l’esforç col·lectiu.
La força del col·lectiu és sempre més gran que la suma individual dels membres i, per tant, el fet de fomentar el treball en equip, la solidaritat, el compartir els èxits i els mals moments ens ajuda a consolidar l’esperit d’equip, fonamental per assolir la connexió emocional amb un projecte i conduir-lo a l’èxit.
Una altra conducta que ajuda a que el talent es manifesti en la nostra organització és que tothom disposi d’una “pòlissa” de confiança que implica ser capaços d’acceptar que la gent prengui iniciatives i cometi errades. La  creació de climes on la iniciativa, la innovació i la creativitat orientada tinguin lloc provoca que siguem una organització que aprèn i que és millor al final de cada trajecte que a l’inici.
Sentir la confiança dels teus caps, del teu entrenador en el cas d’ un equip de futbol, genera entusiasme, alhora que anima a les persones a prendre les decisions adequades, a ser atrevits i a ser innovadors. L’apoderament dels equips de persones és fonamental perquè els seus membres s’entusiasmin amb el seu treball.
Finalment la força de compartir els valors de l’organització és la clau perquè la gent es senti identificada amb la cultura de l’empresa, del club o del projecte en el qual ens hem implicat. L’exemplaritat o coherència entre el que diu i el que fa la Direcció és fonamental per aconseguir aquesta cohesió al voltant d’uns valors. Els valors són per a cada dia, el veritable ADN de l’empresa es veu a través de les conductes diàries. Els membres d’un equip necessiten formar part de projectes on el respecte a les persones, la visió a llarg termini, la integració social i el correcte equilibri en el repartiment dels èxits aconseguits són grans motivadors que generen el compromís de voler formar part d’ una determinada cultura i d’ un determinat equip.
Acabo aquestes reflexions acudint a la introducció inicial i manifestant que, en aquesta època on els canvis disruptius es succeeixen amb una gran rapidesa, els nostres projectes tant empresarials com socials necessiten de la força d’un equip amb talent i del seu compromís. Jo puc afirmar que tant a manxa com a la UE Olot el compromís de les persones ha estat la clau per desenvolupar el talent de l’organització.

Joan Agustí Alfara,

Director General de manxa i President de la UE Olot.

Membre del grup de benchmarking Club de l’empresari de Fòrum Carlemany

Deixa un comentari