No em desmotivis! Ja vinc motivada de casa

“L’ÈXIT NO ÉS LA CLAU DE LA FELICITAT. LA FELICITAT ÉS LA CLAU DE L’ÈXIT” Albert Schweitzer

Fa 20 anys que treballo en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals i el fet de col·laborar tant amb empresaris com amb treballadors, no solament m’ha donat un aprenentatge tècnic continu, sinó que m’ha fet revisar contínuament els factors psicosocials de les organitzacions, de les persones i fins i tot les meves pròpies i les del meu equip. Són precisament els factors psicosocials els que influeixen en la motivació, en la percepció de l’estrès i que causen un impacte importantíssim en l’absentisme de les empreses. L’estrès és la segona causa de l’absentisme, ja que influeix sobre l’accidentalitat (distraccions), les patologies musculoesquelètiques, cardiovasculars i altres malalties causades per un desequilibri o debilitació del sistema immunològic.

A gairebé totes les empreses els preocupa l’absentisme laboral, sigui perquè interfereix en la productivitat, en la qualitat del treball i sobretot pel seu impacte econòmic. El que sorprèn és que, tot i això, costa que les organitzacions implantin mesures preventives o millores pel que fa als factors psicosocials enfocats a reduir l’estrès i baixar l’absentisme laboral. I encara que hi ha altres que estan invertint moltíssim esforç en baixar la sinistralitat, l’absentisme i a crear ambients saludables, em pregunto, realment hi ha resultats? Estic segura, i ho sé, que en algunes organitzacions si s’estan obtenint resultats satisfactoris, però, veient les últimes estadístiques i publicacions a Espanya, aquestes han de ser les minoritàries, al fet que les xifres d’absentisme estan en alça i pitjors que mai.

https://www.adeccoinstitute.es/informes/viii-informe-adecco-sobre-absentismo-laboral/

Penso que tant les persones com igual les organitzacions hauríem de reflexionar sobre com estan enfocant la gestió de la seva vida “o, en el cas de les empreses, quin és el valor que representen les persones.

Un dels factors més importants a tenir en compte per a mi és la reducció de l’estrès i, al mateix, temps saber crear i / o mantenir la motivació de les persones; és cert que avui en dia l’oferta d’empreses que prometen millorar la motivació organitzacional i proporcionar felicitat als empleats és més gran … Tot i així, em pregunto… Una empresa pot proporcionar motivació i felicitat als empleats?

QUÈ ÉS LA MOTIVACIÓ LABORAL?

La Real Acadèmia Espanyola defineix la motivació com: “Conjunt de factors interns o externs que determinen en part les accions d’una persona”. 

William P. Sexton, en Teories de l’Organització, es refereix a la motivació com: “El procés d’estimular a un individu perquè es realitzi una acció que satisfaci alguna de les seves necessitats i abasti alguna fita desitjada per al motivador”.

Quins són els DIFERENTS TIPUS DE MOTIVACIÓ?

Segons els psicòlegs Edward L. Deci i Richard M. Ryan es classifica en:

  1. Motivació intrínseca: És aquella motivació que es genera a partir de factors interns de la persona, com pot ser la pròpia satisfacció personal de l’empleat. 
  2. Motivació extrínseca: Es tracta d’aquella motivació laboral que és induïda per elements externs al subjecte, com un augment de salari o un reconeixement públic.

Alguns exemples de “motivació extrínseca” que avui dia s’apliquen a les empreses són:

Política d’incentius: els èxits s’han de reconèixer i premiar. Pot ser tant a nivell econòmic o en forma de premis, per exemple, unes vacances o un viatge.

•     Promoció laboral: l’empresa ha de facilitar la promoció laboral del treballador. El treballador se sentirà motivat per la possibilitat d’anar ascendint de lloc de treball i, a més, de sou.

•    Definir objectius i funcions: és important que cada empleat sàpiga què ha de fer, el temps que té i els objectius personals, de l’equip i de l’empresa en general. D’aquesta manera, es treballa la motivació laboral i el treball en equip. 

•    Organitzar correctament la plantilla: no hi ha res més desmotivador per a un treballador d’estar en un lloc en què no demostra les seves habilitats o en el qual es veu infraqualificat. 

•    Promoció laboral: l’empresa ha de donar la formació necessària per facilitar la promoció laboral de l’empleat. És una tècnica molt útil per mantenir la motivació laboral constant.

•    Etc.

És important que les empreses siguin capaços de crear condicions laborals i ambients que proporcionin als seus equips la possibilitat de sentir-se motivat, reconegut, incentivat … L’impacte que generen dependrà de les circumstàncies i estats emocionals de cada persona. Cada col·laborador és responsable de com viu la seva pròpia motivació i felicitat. Per això és molt recomanable proporcionar-los eines perquè descobreixin la seva “motivació intrínseca”, i saber com gestionar les seves emocions i factors estressants del seu dia a dia.

Tot això suposaria crear un ambient laboral enfocat a la salut i el benestar, el que permet reduir els actuals índexs d’absentisme. L’èxit de les “motivacions extrínseques” està estretament lligat amb la “motivació intrínseca”.

COM AJUDAR LES PERSONES EN AUGMENTAR LA SEVA MOTIVACIÓ INTRÍNSECA?

Aquesta era la pregunta que m’ha portat a estudiar les meves pròpies motivacions, què és el que em motiva?, què és el que em fa sentir feliç? Què puc fer per equilibrar i mantenir-me motivada?

Et plantejo que et facis les següents preguntes:

 Quanta responsabilitat tens el teu per sentir-te motivat? Quanta responsabilitat tens el teu per sentir-te feliç? La motivació laboral d’una persona depèn únicament de les organitzacions? ¿Totes les persones ens motivem per les mateixes coses?

Des de la meva humil opinió i el meu propi sentir, realment no es tracta solament en motivar, sinó les empreses i responsables d’equips han de saber també NO desmotivar les persones. 

COM AJUDAR LES PERSONES EN AUGMENTAR LA SEVA MOTIVACIÓ EXTRÍNSECA?

Des del meu punt de vista és necessari proporcionar als empleats aprenentatges que els ajudi a enfocar-se en els factors positius, ser més proactius i resolutius.  

Les tècniques de Mindfulness o atenció plena ajuden a disminuir l’ansietat, que normalment és fruit de preocupacions enfocades al futur, desviant l’atenció al moment present. Amb elles es treballa el compromís, l’acceptació i suspensió de judicis, enfocant l’atenció a l’experiència del moment, de manera que les persones revisessin la seva percepció de les situacions i s’enfocaran més les seves energies positives, augmentant la sensació de claredat mental, motivació i felicitat.

És una de les disciplines favorites en companyies conegudes, com Google, Apple, Intel, etc., utilitzades per augmentar la productivitat dels seus equips, així com per millorar la creativitat, comunicació i presa de decisions. 

Les tècniques d’aquesta disciplina, entrenen la capacitat de la ment a enfocar l’atenció en el present i millorar la intel·ligència emocional, fomentant el pensament creatiu en canviar la manera de percebre i interpretar les situacions. Ajuda als empleats a gestionar les seves emocions i reduir l’estrès. 

Proporciona tècniques de respiració, entre altres, amb les que els empleats aconsegueixen focalitzar l’atenció, i augmentar l’autocontrol, millorant la resiliència.

Proporcionant programes de Mindfulness o atenció plena ajudem els empleats a:

•       Enfocar en els aspectes positius de la seva vida laboral i personal

•       Tenir més autoconeixement

•       Gestionar millor les seves emocions

•       Calmar la ment i prendre millors decisions

•       Adaptar-se als canvis (Resiliència)

•       Desenvolupar empatia

•       Enfocar més al moment present i menys en les preocupacions

•       Ser més proactius i resolutius, en comptes d’enfocar-se en queixes, crítiques i lluites improductives.  

Tot això, en resum, ajuda a millorar la motivació intrínseca o capacitat d’automotivació de les persones.

Birgit Heuts

Membre del grup de Benchmarking PRL

Manager Area de prevenció riscos de Serhs i instructora Mindfulness del programa MBSR (Mindfulness basat en la reducció d’estrès)Deixa un comentari