El Fòrum

Fòrum Carlemany

Qui som?

El Fòrum Carlemany és una associació sense ànim de lucre que neix a Girona l’any 2003, impulsada per un grup d’empreses que comparteixen dos grans objectius: l’excel·lència en la gestió empresarial i la millora contínua dels seus negocis.

A través de grups de treball per àrea de negoci, reunions temàtiques, presentacions d’experts i trobades transversals, es fomenta l’intercanvi de coneixements i experiències entre tots els membres mitjançant el Benchmarking. La potència de les idees compartides té com a resultat la millora de tots els processos em- presarials i la promoció de l’èxit per a les empreses gironines.

MISSIÓ

La Missió de Fòrum Carlemany és crear un espai i front comú on emprses que comparteixen inquietuds en la millora continua per assolir l’excel·lència en la gestió empresarial, s’ajuden a desenvolupar-se i a millorar la seva competitivitat global, utilitzant l’intercanvi de coneixement i d’experiències.

VISIÓ

La Visió de Fòrum Carlemany és assolir el creixement del nivell dels directius i la competitivitat de les empreses. Alhora, ser un referent empresarial i influir en la societat com a motor de millora i desenvolupament de progrés.

PRINCIPIS

Els Principis de Fòrum Carlemany són:

Independència

Compromís

Rigor (social, empresarial i amb el Fòrum)

Confidencialitat

VALORS

Els Valors de Fòrum Carlemany són:

Treball en equip

Proactivitat

Coneixement compartit

Humanisme

Empreses sòcies

Òrgans de Govern

Distincions

Col·laboradors

Grups de
Benchmarking

EMPRESES SÒCIES

Ja són 100 les empreses que han decidit formar part del Fòrum Carlemany.

ÒRGANS DE GOVERN

JUNTA DIRECTIVA

És l’òrgan delegat per l’Assemblea per al govern i administració de l’Associació, que impulsa i dirigeix el dia a dia de tota l’activitat de Fòrum Carlemany.

CONSELL ASSESSOR

És un òrgan consultiu que assessora la Junta Directiva i l’ajuda a formular els plantejaments estratègics a llarg termini.

MEMÒRIES

EMPRESES COL·LABORADORES