Reconeixement dels censors jurats de comptes a Enric Paredes

GIRONA | DDG  

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya ha atorgat a Enric Paredes, membre de l’Associació Grup20 Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió d’Auditoria, un reconeixement públic pel seu servei al col·lectiu com a delegat a Girona del Col·legi durant els darrers 14 anys.  

En una nota difosa ahir, el Col·legi destaca que “la seva empenta ha contagiat d’harmonia el col·lectiu que, amb un volum força important, ha apostat per una formació de qualitat, i ha aconseguit, a més, economies d’escala en la seva impartició”