Història d’un logotip

Si escoltem els relats que diverses persones puguin fer sobre un mateix fet, ens trobem sovint que esdevenen històries diferents, inclús de vegades molt diferents. Amb el Fòrum, que és una història de vivències personals, cadascú de nosaltres n’explicaria algun matís diferent.